Facts en Figures arbeidsmarkt techniek

In de factsheet (in bijlage)vindt u beschrijvende informatie van de arbeidsmarkt wat betreft techniek en informatie over ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag naar technici.

Hierbij komen aan bod:
1) Omvang technische arbeidsmarkt: Hoe verhoudt de technische beroepsbevolking zich tot het totaal in de regio?
2) Samenstelling technische arbeidsmarkt: Wat zijn de grootste technische beroepen, -sectoren en -beroepsgroepen in de regio?
3) Ontwikkeling arbeidsmarktvraag technici: Hoeveel vacatures zijn er?
Arbeidsmarktdata lopen tot en met 2019. Dit zijn de meest recente beschikbare cijfers. In 2019 was nog geen sprake van COVID-19.

 

 

 

 

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website