Project Hybride Techniekopleider

Onderzoek Wij Techniek toont succes project Hybride Techniekopleider aan.

De werkgelegenheid in de techniekbranche is groot en daarmee het belang om voldoende techniekstudenten op te leiden. Zo ook in Zeeland. Op basis van de adviezen vanuit het Techniekpact, wordt in Zeeland het project Hybride Techniekopleiders vormgegeven.

Goede techniekopleiders met de juiste kennis zijn onmisbaar voor de technische (installatie)branche. Zij kunnen jongeren interesseren voor een baan in de techniek.
Ze brengen de nieuwste technieken uit de praktijk met zich mee en stomen de vakmensen van de toekomst klaar. STOZeeland gaat hybride techniekopleiders opleiden in Zeeland!

Heb jij als technisch professional al ooit nagedacht over een carrière in het onderwijs naast jouw baan? Zie je het als werkgever zitten om jouw werknemers te laten deelnemen in het onderwijs? Of help je mee als stageschool om ervaring op te doen? Lees dan op deze website meer over het project "Hybride Techniekopleiders" dat in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg - in samenwerking met het bedrijfsleven - wordt vormgegeven door O&O fondsen (A+O-Metalektro, OOM, Wij-techniek), Bouwend Nederland, (v)mbo's, Fontys en partners in de verschillende regio's.

Aandachtspunt! Vanwege Corona is de startdatum verschoven, getracht wordt om in het 1e kwartaal van 2021 te starten.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website