Coulanceregeling aanvraagprocedure doelgroepverklaring stopt per 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 geldt voor alle doelgroepverklaringen loonkostenvoordelen weer de oude regeling voor de aanvraag van deze doelgroepverklaringen. |
De aanvraagtermijn is vanaf 1 oktober 2020 weer drie maanden. Nogmaals verlengen is niet mogelijk.

Vanwege de coronacrisis is er tijdelijk een coulanceregeling voor het aanvragen van doelgroepverklaringen ingesteld voor de loonkostenvoordelen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Dit om werkgevers de tijd te geven hun processen op orde te brengen in de nieuwe situatie die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Werkgevers kregen hierdoor drie maanden langer de tijd om een doelgroepverklaring voor hun werknemers aan te vragen.
Dit betekende dat werkgevers in totaal zes maanden de tijd hadden om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website