Toename in aantal tekorten stages en leerbanen

Mbo-scholen melden een toename in het aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Uit cijfers van SBB blijkt dat de scholen een tekort verwachten van 20.600 stages en leerbanen. In september was dit tekort nog bijna 19.000. SBB haalde de cijfers op bij de scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Het tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand tot 20.587. Dat is een toename van 9%. Er zijn zowel tekorten bijgekomen (3.483) als opgelost (1.791). De grootste toename in het aantal tekorten was afgelopen maand te zien in zorg, winkelambacht en gastvrijheid.

Oorzaken verschillen per marktsegment

De oorzaken van de tekorten kunnen per marktsegment sterk verschillen. In 41% van de gevallen noemen scholen het coronavirus als oorzaak. In de zorg wordt het begeleiden van studenten als knelpunt genoemd. Die begeleiding komt onder druk, doordat de belasting in de zorg enorm is toegenomen en door de tweede coronagolf nu verder toeneemt.

Het ontbreken van een fysieke plek om de stage of leerbaan vorm te geven wordt vooral benoemd in ict, zakelijke dienstverlening en voedsel, groen en gastvrijheid. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding van individuele studenten met 70% het meest genoemd als oorzaak van stagetekorten.

Onzekerheid over verdere ontwikkeling

Door de strengere maatregelen van het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te dringen verwachten we dat het tekort verder oploopt. Scholen en leerbedrijven geven aan dat bij het werken op anderhalve meter afstand niet altijd ruimte is voor een student. Ook de oproep om thuis te werken en de tijdelijke sluiting van de horeca zorgen voor minder beschikbaarheid van stages en leerbanen.

Door de toenemende belasting in de zorg dreigen stages van met name eerstejaarsstudenten onder druk te komen. Brancheorganisaties melden tot slot, dat de onzekerheid over het verloop en de duur van de crisis ervoor zorgt dat sommige bedrijven terughoudender worden om stages en leerbanen aan te bieden.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen.

SBB brengt in beeld waar tekorten zijn aan stages en leerbanen. Samen met scholen, leerbedrijven en regionale partners zoekt SBB naar oplossingen. Het initiatief om stages en leerbanen bij leerbedrijven te werven en actualiseren is een belangrijk deel van het plan en loopt nog het hele schooljaar door.

 

Bron: SBB

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website