Stage in coronatijd: handreiking beschikbaar met praktische tips

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig.
Dat is jammer, want het opdoen van praktijkervaring is voor veel vmbo-leerlingen erg belangrijk bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Soms hebben vmbo-scholen stage als verplicht onderdeel van de opleiding opgenomen in het PTA.

Maar, met uitzondering van leerwerktrajecten, is stage niet verplicht voor vmbo-leerlingen.
Ook leerlingen die geen stage hebben gelopen kunnen hun opleiding afsluiten met een diploma. Dit laatste geldt niet voor lwt-leerlingen, zij moeten stage hebben gelopen bij een erkend leerbedrijf om hun diploma te kunnen behalen.

 

Bron: sterktechniekonderwijs.nl

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website