leerroute Participatielab in Zeeland succes

Binnen de leerroute Participatielab in Zeeland worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier opgeleid. Het gaat hier om een combinatie van werken en leren (mbo niveau 1) via leerroutes met intensieve begeleiding. Deze route start in het arbeidsontwikkelbedrijf Orionis, De Zuidhoek of Dethon.

Startbloq

Leerbedrijf Startbloq is onderdeel van De Zuidhoek in Zierikzee. Dit is één van de leerwerkbedrijven waar les wordt gegeven aan de werkzoekende. Hier bieden ze de mogelijkheid om te oefenen met het monteren van zonnepanelen op het oefendak. Medewerkers van Saman groep, die gespecialiseerd zijn in zonnepanelen, hebben de werkwijze en aandachtspunten laten zien bij het monteren van zonnepanelen. Stapsgewijs wordt de volgorde van werkzaamheden vastgelegd. Op het moment dat een kandidaat de werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren maakt hij kans op een baan bij Saman Groep.

Dethon

Eén van de andere leerwerkbedrijven is Dethon. Eind september 2020 zijn de eerste medewerkers van Dethon gestart. De routes waaruit medewerkers van Dethon kunnen kiezen zijn: dienstverlening, bouwen, wonen en onderhoud, groen, horeca en installatie-constructie techniek. De deelnemers krijgen intensieve begeleiding tijdens hun opleiding. Dit begeleidingsteam bestaat uit leidinggevenden en trajectbegeleiders van Dethon en docenten en coaches van Scalda. Dit traject helpt de studenten om door te stromen naar regulier werk wanneer zij daar aan toe zijn.

Op dit moment zitten er bij Dethon 14 kandidaten in het traject. I.v.m. de coronamaatregelen die getroffen moeten worden is dit voor nu ook het maximale aantal. De verwachting is dat ze voor de zomer hun diploma in ontvangst kunnen nemen en er een nieuwe groep kandidaten kan starten. 

Diploma-uitreikingen bij Orionis en De Zuidhoek

Begin december vond bij Orionis in Vlissingen en De Zuidhoek in Zierikzee de eerste  diploma-uitreiking plaats. Dertien studenten namen hun mbo-diploma in ontvangst! Van de dertien geslaagden blijven er vier binnen de sociale voorziening werken, acht hebben ergens anders een baan gevonden en één student heeft besloten verder te studeren aan een niveau 2 opleiding. 

Bron: https://www.aandeslaginzeeland.nl/actueel/nieuws/participatielab-zeeland.html

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website