Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Trendrapportage derde kwartaal 2020
Eind januari 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het derde kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1101 extra banen gecreëerd, dit was 1.022 in het tweede kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 79 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

 300_baan_1.png
De stijging met 79 banen in het derde kwartaal 2020 is de resultante van:
- een stijging met 43 banen in de markt;
- een stijging met 31 banen bij de overheid;
- een stijging met 6 van het aantal uitzendcontracten en WSW-detacheringen.

Daar waar landelijk in het tweede kwartaal van 2020 nog sprake was van een daling van het totaal aantal banen, laat de trendrapportage in het derde kwartaal weer een stijging zien van 2.995 banen (t.o.v. het tweede kwartaal 2020). UWV geeft in een nieuwbericht bij de publicatie van de trendrapportage met betrekking tot de gevolgen van Corona alleen aan dat de coronamaatregelen in het derde kwartaal soepeler waren dan in het tweede kwartaal van 2020. Voor Zeeland geldt voor het tweede kwartaal achtereenvolgens een stijging van het totaal aantal banen ondanks Corona.

Deze grafiek laat de ontwikkeling van het aantal banen in de afgelopen jaren zien.

De indicatieve taakstelling tot en met 2020 voor de arbeidsmarktregio Zeeland is hieronder weergegeven:

300_baan_2.png

Deze indicatie is gebaseerd op eerdere uitgangspunten van de landelijke Werkkamer (werkgelegenheid per regio, gecorrigeerd met de werkloosheid en het aantal Wajongers per regio).

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website