Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao arbeidsbeperkten

De VNG en Cedris hebben met de FNV en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De onderhandelaars zijn een arbeidsvoorwaardenpakket overeengekomen die voor deze werknemers zekerheid en perspectief biedt.

De CAO ‘Aan de Slag’ - met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 - gaat uit van een fulltime dienstverband van 37 uur per week en voorziet in een pensioenregeling bij PWRI.

‘Een belangrijke mijlpaal voor de komende generaties werknemers die willen participeren’ aldus de voorzitter van de VNG-delegatie, Huib van Olden.

Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een cao voor de doelgroep mogelijk te maken. In het onderhandelaarsakkoord staan onder andere afspraken over het loon, pensioen en een vangnet.

Functie en loon
Werknemers zullen worden ingedeeld in één van de drie generieke functieprofielen en bijbehorende schaal. De lonen zullen per 1 juli 2021 worden aangepast met de verhoging van het dan geldende wettelijk minimumloon. Gedurende de verdere looptijd wordt het salaris verhoogd conform de indexering van het wettelijk minimumloon mits het Rijk daarvoor volledige financiële compensatie biedt.

Pensioen
Werknemers van 18 jaar en ouder gaan pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI). Werkgevers zullen hiervoor een aansluitingsovereenkomst aangaan met PWRI. Het aandeel van werknemers in de te betalen pensioenpremie bedraagt 30%. Werkgevers zullen 70%  bijdragen.

Vangnet
Werknemers die doorstromen naar een reguliere werkgever en die daar buiten hun schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding worden ontslagen hebben recht op terugkeer naar de oorspronkelijke werkgever.

Verdere proces
Voordat het onderhandelaarsakkoord definitief wordt, moeten gemeenten eerst instemmen. Dat zal plaatsvinden via de gebruikelijke (digitale) ledenraadpleging.

De voorlopige planning:
2e week maart:   Bespreking in de VNG commissies Gemeentefinanciën, PSI en het CvA en het  VNG-bestuur.
3e week maart:  Start digitale ledenraadpleging die 6 weken duurt tot de laatste week van april.
20 mei: Besluit VNG-bestuur over bekrachtiging.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website