Werkgevers en werknemers ondersteunen van werk naar werk

Werkzoekenden in Zeeland van werk naar werk begeleiden die door de Coronacrisis hun baan of onderneming verliezen. De werkgevers een regionaal aanspreekpunt bieden voor de werving van nieuw personeel of het doorplaatsen van huidige medewerkers naar ander kansrijk werk in de regio. Dat is de opgave van het Zeeuws MobiliteitsTeam!

Zeeuwse werkgevers, zzp’ers en werknemers kunnen nu al terecht met hun vragen en zorgen over boventallig personeel en begeleiding naar ander werk bij een tijdelijk mobiliteitsteam. Daarnaast wordt momenteel het plan van aanpak met alle arbeidsmarktpartners van Zeeland gevormd waarin staat beschreven wie wat precies kan aanbieden aan de werkzoekenden en werkgevers voor deze aanvullende dienstverlening. Het gaat hierbij o.a. om het aanbieden van arbeidsmarkt oriëntatie, scholing en bemiddeling naar werk. Alles om de weg naar nieuw werk te realiseren!

In mei dient het plan van aanpak gereed te zijn waarin staat beschreven hoe het Zeeuws MobiliteitsTeam ingevuld wordt. Middels dit plan wordt er bij het Ministerie van SZW een aanvraag ingediend voor extra middelen voor de gemeenten en het UWV om de aanvullende dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden uit te voeren. De vorming van het mobiliteitsteam wordt begeleid door een kwartiermaker, Eva Jeremiasse van EVA Projecten & Advies.

Samenwerkingspartners

Mobiliteitsteam Zeeland is een initiatief van Aan de slag in Zeeland. Onder deze vlag zijn de drie subregio’s (RBL’s, WSP’s en gemeenten binnen Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio) in samenwerking met UWV, werkgeversverenigingen (VNO NCW Brabant Zeeland), werknemersverenigingen (FNV en CNV), SBB, Leerwerkloket en onderwijs (Scalda) aan het onderzoeken om vanuit een gelijkwaardige rol de meest passende dienstverlening in te richten om de weg van werk naar werk voor werkzoekenden in Zeeland te realiseren.

Proces om te komen tot het Zeeuws Mobiliteitsteam

In maart zijn door de kwartiermaker individuele gesprekken gevoerd met de betrokken samenwerkingspartners. De partijen die zijn gesproken: subregio’s Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Oosterschelderegio, UWV, vakbonden CNV en FNV, VNO NCW Brabant Zeeland, SBB, RBL’s, Scalda, Leerwerkloket en de arbeidsmarktregio. Daarnaast worden er nog gesprekken gevoerd met andere partijen en initiatieven zoals de Provincie Zeeland, de ABU, sectoren het aanvalsteam Zeeland, Perspectief op Werk Zeeland, WAZ en het Zeeuwse team Jobhunters en Jobcoaches.

De samenwerkingspartners hebben inzicht in de gezamenlijke opgave, en ook welke expertise zij willen inbrengen binnen het Zeeuws MobiliteitsTeam. De algemene conclusie is dat er veel welwillendheid en betrokkenheid in Zeeland is om tot dit gezamenlijke team te komen. Het doel is om de werkgever en werkzoekende te helpen vanuit een centraal punt waar men terecht kan voor alle vragen rondom het vinden van nieuw werk, eventueel ondersteund door praktische opleidingstrajecten.

In april gaat het ontwikkelteam (vertegenwoordiging vanuit alle samenwerkingspartners) verder met de invulling van de diensten en het aanbod voor de werkzoekenden die vanuit het Zeeuws MobiliteitsTeam aangeboden zullen worden. Dit alles vanuit het perspectief van de werkzoekenden om van werk naar werk te komen. Dit is ook een 1e invulling van de Zeeuwse menukaart met een overzicht van scholing en dienstverlening voor werknemers en werkzoekenden in Zeeland. Zodra er bekend is wat er precies door wie aangeboden zal worden, wordt in april ook door het ontwikkelteam de vertaling gemaakt wat dit betekent voor de communicatie en financiën. Op basis hiervan zal er een aanvraag van de extra middelen bij het Ministerie van SZW gedaan worden. We hopen voor de zomer te kunnen starten met de dienstverlening vanuit het Zeeuws Mobiliteitsteam!

Dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden in Zeeland

Om nu al aan de vragen vanuit werkgevers en werkzoekenden te voldoen is er een tijdelijk aanspreekpunt vanuit het mobiliteitsteam ingericht. Alle Zeeuwse werkgevers en werknemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van de Coronacrisis kunnen contact opnemen via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl. Het team helpt bij de bemiddeling van werk naar werk van boventallig personeel, ondersteuning van werkgevers bij de inspanningsverplichting vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), het verbindt werkgevers met personeelsoverschotten met werkgevers met personeelstekorten en het begeleidt met ontslag bedreigde werknemers naar een andere betaalde baan. Dit gaat om regulier werk, maar bijvoorbeeld ook om de arbeidsplaatsen van mensen met een arbeidsbeperking.

Vragen?

Voor vragen over het proces om te komen tot het Zeeuws Mobiliteitsteam kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Eva Jeremiasse: info@evaprojectenadvies.nl.

Projectleider Toine Witters van UWV Zeeland is bereikbaar voor vragen vanuit werkgevers en werkzoekenden richting het tijdelijke mobiliteitsteam op 06-15 54 94 45 en per mail via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl.

 

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website