Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Sinds januari 2021 zijn wij gestart als regionaal team in Zeeland onder de noemer Aan de slag in Zeeland.

Dit team bestaat uit Jobhunters en Jobcoaches afkomstig van het UWV, GR de Bevelanden, Orionis Walcheren, Gemeente Schouwen-Duiveland en WSP Zeeuws-Vlaanderen.

Werkzoekende die aangemeld worden bij het team Aan de slag in Zeeland krijgen in eerste instantie een aantal gesprekken met een jobhunter waarbij goed in kaart gebracht wordt wat de klant wil en kan, waar zijn krachten en capaciteiten liggen. Dit wordt vervolgens vertaald naar reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De jobhunters hebben directe contacten met diverse werkgevers in Zeeland. Dit netwerk wordt breed gedeeld binnen het team. Dit maakt het mogelijk om in een veel groter gebied de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. Door de jobhunter worden de eerste contacten gelegd en wordt de werkzoekende persoonlijk voorgesteld bij de werkgever. Doordat er inmiddels een goed beeld is van de kandidaat kan de jobhunter een goede match maken voor de werkgever en werkzoekende. Als de werkzoekende geplaatst is bij een werkgever wordt er jobcoaching ingezet om te zorgen dat de eerste start ( die soms best lastig kan zijn) goed verloopt.
Het delen van elkaars netwerk alsmede de intensieve contacten met de werkzoekende voor, tijdens en nadat de werkzoekende geplaatst is maken het succes van dit project!

De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij, Nienke de Boer (jobhunter) en Odi van Kalmthout (jobcoach) van Orionis Walcheren, vinden het leuk om één van deze verhalen met jullie te delen.

Het betreft een werkzoekende die sinds 2019 een uitkering heeft en in de reguliere re-integratie bemiddeling naar werk zit. De reguliere bemiddeling naar werk is een beetje vastgelopen. Om de bemiddeling weer nieuw leven in te blazen is deze klant in januari aangemeld voor jobhunting bij het team Aan de slag in Zeeland.
Door de intensieve benadering vanuit het team Aan de slag in Zeeland is het gelukt om de werkzoekende weer actief te krijgen en is hij goed bemiddelbaar voor de arbeidsmarkt. Deze werkzoekende is bij meerdere werkgevers voorgesteld. Bij één van de werkgevers is hij op gesprek geweest.

Door de juiste begeleiding en voorbereiding heeft de werkzoekende zich zo goed gepresenteerd  dat de werkgever hem een kans wil geven. Tijdens de proefplaatsingsperiode van 2 weken is de klant intensief begeleid door de jobcoach. De jobcoach heeft veelvuldig contact gehad met zowel de klant als de werkgever en heeft mogelijke belemmeringen, waaronder een vervoerprobleem, tijdig tot een goede werkbare oplossing weten te brengen.

Resultaat is dat de klant een contract heeft getekend van 6 maanden op fulltime basis. Zowel klant als werkgever hebben de hele procedure als zeer prettig ervaren. Klant zal de komende periode nog gevolgd worden door de jobcoach om te zorgen dat de plaatsing duurzaam blijft.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website