Nieuw portaal arbeidsmarktinformatie

UWV lanceert een nieuw online portaal om arbeidsmarktinformatie transparanter te maken. Daarmee worden professionals in de arbeidsmarktregio’s beter gefaciliteerd. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van SZW met als doel om de slagkracht van de arbeidsmarktregio’s te vergroten. Voor de ontwikkeling is samenwerking gezocht met regionale arbeidsmarktpartners en ook op landelijk niveau in het bijzonder met VNG, SBB en de Programmaraad.
  
Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de informatiebehoefte van (klanten van) partners in de arbeidsmarktregio’s zoals o.a. gemeenten, Cedris, Divosa, SBB en de sociale partners. Het nieuwe portaal komt zo tegemoet aan de informatiebehoefte van diverse partijen in de arbeidsmarktregio’s. 

Overzichtelijke thema’s
Alle Arbeidsmarktinformatie-publicaties zijn overzichtelijker en visueler ontsloten, via een aantal centrale thema’s, te weten: Prognose en trends, Sectoren, Kansen op de arbeidsmarkt, Specifieke groepen, Banenafspraak, Werving en Behoud, Arbeidsmarktregio’s en Corona. Per thema zijn de laatste publicaties en informatie direct zichtbaar.

Interactieve dashboards
Relevante en actuele cijfers zijn snel en duidelijk inzichtelijk via interactieve dashboards. Op landelijk en regionaal niveau. Er zijn dashboards beschikbaar van: Kerncijfers Vacaturemarkt, het aantal online vacatures UWV, aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV, aantal WW-uitkeringen per maand, kerncijfers Banenafspraak, Beschut Werk, Spanningsindicator en cijfers NOW-regeling. Nieuw is het dashboard met aantallen over ontslagaanvragen bij UWV. Daarmee komt het totaal aantal interactieve dashboards op negen. 

De interactieve dashboards bieden de mogelijkheid om data te exporteren voor eigen gebruik. Daarmee vervalt de functie van het bestaande portaal www.arbeidsmarktcijfers.nl.  

Regionale arbeidsmarktpagina’s
Het nieuwe portaal bevat nu ook 35 specifieke regiopagina’s. Hier vindt u naast de belangrijkste kerncijfers per regio, ook alle artikelen over de desbetreffende regio gebundeld. Alle relevante informatie wordt zo ontsloten op het niveau van de afzonderlijke arbeidsmarktregio. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk cijfers te vergelijken met andere regio’s en met landelijk niveau.

Online én persoonlijke dienstverlening
Bij alle publicaties staan de contactgegevens vermeld van de inhoudelijk specialisten van het UWV Team Arbeidsmarktinformatie. Zowel landelijk als ook regionaal. Deze gespecialiseerde arbeidsmarktadviseurs zijn rechtstreeks benaderbaar voor eventuele inhoudelijke toelichting op een publicatie of artikel. Het AMI-portaal zorgt zo dus voor nog meer samenhang tussen de persoonlijke- en online dienstverlening inzake arbeidsmarktinformatie. 

Bezoek het nieuwe portaal
Het portaal is vanaf 29 maart bereikbaar op: werk.nl/arbeidsmarktinformatie

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website