Subsidie voor basisvaardigheden werknemers opent op 1 juni a.s.

Om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers, kunnen werkgevers dit jaar opnieuw subsidie aanvragen bij het actieprogramma Tel mee met Taal. De aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 30 juni 2021. 

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheden van werknemers. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen; niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor werkgevers. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken.

Ruim 4 miljoen
Voor laaggeletterde werknemers is dit jaar bij Tel mee met Taal eenmalig extra geld beschikbaar, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kan worden aangevraagd. Daarvan is in de ronde van juni nog ongeveer 3,5 miljoen euro beschikbaar. Werkgevers die in 2021 al subsidie van Tel mee met Taal (toegezegd) hebben gekregen kunnen deze ronde niet opnieuw een aanvraag indienen. Volgend jaar (2022) kunnen zij wel weer subsidie aanvragen. 

Lees meer over de subsidieregeling voor werkgevers.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website